EMİN ŞİRKETLER GRUBU

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK

Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Gizlilik Politikası

1. Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

2. Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Emin Şirketler Grubu (bundan böyle kısaca “Emin Construction” olarak anılacaktır), yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Emin Construction’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. Emin Construction bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

4. Emin Construction kullanıcılarının kişisel bilgilerinin gizliliğini korumaya özen gösterir.

İşbu Gizlilik Politikası, http://www.eminevimahenk.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Bu gizlilik politikası kapsamında kural olarak kullanıcılarımız tarafından sitemize sunulan kişisel veriler (adınız, elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz, telefon numaralarınız vs) üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamakta, kiralanmamakta ve başka şekilde kullandırılmamaktadır.

Emin Construction söz konusu kişisel verileri sadece; Kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketleri ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Tüm korumalara rağmen Emin Construction, kişisel bilgilerin sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve ayrıca Emin Construction’in sistemlerinde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

5. Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Emin Construction’a ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

6. Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve Emin Construction’a ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.